1. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka Pirkėjas – fizinis asmuo, turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti elektroninėje parduotuvėje įsigytas kokybiškas prekes pardavėjui.
  2. Pirkėjas negali grąžinti greitai gendančių prekių, prekių kurias Pirkėjas išpakavo po pristatymo. Tokios prekės netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.
  3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas prekes šių taisyklių 2 punkte numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba prekės buvo naudojamos.
  4. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti elektroninėje parduotuvėje www.kamya.eu įsigytų prekių grąžinimo teise per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos (prekių perdavimo Pirkėjui ar atsiėmimo iš Pirkėjo pasirinktos atsiėmimo vietos).
  5. Grąžinamas prekes kartu su pirkimo kvitu Pirkėjas turi išsiųsti pašto, adresu – Gaižiūnų gatvė 4, LT – 50126, Kaunas, Lietuva.
  6. Pasinaudojus prekių grąžinimo teise, išlaidas už prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
  7. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti visų, vieno pirkimo metu, įsigytų prekių grąžinimo teise ir susigrąžinti už visas prekes ir jų pristatymą sumokėtus pinigus arba atsisakyti dalies prekių, įsigytų vieno pirkimo metu, ir susigrąžinti pinigus už prekes, kurių pirkėjas atsisako.
  8. Pardavėjas apie grąžinimo proceso eigą informuoja Pirkėją el. paštu.
  9. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka – per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė Pardavėjui apie nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą ir prekių grąžinimą. Pardavėjas gali negrąžinti pirkėjui jo sumokėtų pinigų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
  10. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjui bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą. Mokėjimų grynaisiais pinigais Pardavėjas neatlieka.